ГоловнаБізнесуОрганізація здійснення державного нагляду (контролю), план-графік перевірок
 Версія для друку

 

1. Перелік підприємств та фірм, які мають ліцензії на впровадження господарської діяльності по наданню послуг і виконанню робіт протипожежного призначення.

 

2. Перелік ліцензіантів на право виконання робіт протипожежного призначення

 

3. Наказ ДСНС "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

 

4. Наказ ДСНС "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

 

5. План здійснення державного нагляду на 2017 рік.

 

6. Звіт про виконання плану перевірок суб'єктів господарювання за 2016 рік

 

7. Інформація про виконання Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області квартальних планів перевірок об'єктів суб'єктів господарювання за 2016 рік

 

8.  Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 715).

 

9. Уніфікована форма Акту, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

 

10. Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту:

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 - V

Закон України від 14.01.1998 № 15/98-ВР "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245 - III

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях (наказ МНС України від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273)

Правила охорони життя людей на водних об’єктах України (наказ МНС України від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.05.2017 за № 566/30434)

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788)

Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200)

Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775)

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956)

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440)

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444)

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (Постанова Кабінету Міністрів України від від 10 березня 2017 р. № 138)

Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб (Постанова Кабінету Міністрів України від від 10 березня 2017 р. № 138)

Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від від 9 жовтня 2013 р.

Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 ) 

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 )

Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 )

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (наказ МНС України від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160)

Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417)

Правила пожежної безпеки на ринках України (наказ МВС України 06.06.2017  № 470)

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016  № 974)

Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України (наказ МАПУ та МНС 04.12.2006 N 730/770 )

Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС України від 09.10.2006 N 653)

Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1104).

11. Порядок повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу

12. Перелік основних питань, по яких можливе надання роз’яснень під час роботи консультаційного центру Головного управління:

- здійснення державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах;

- здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів;

- здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних  умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- здійснення контролю за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО на продукцію та матеріали, у тому числі, що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення;

- здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

- здійснення адміністративно-правової діяльності та застосування наданих згідно з чинним законодавством прав;

- проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з питань пожежної безпеки;

- здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження.

Контакти консультаційних центрів Головного управління ДСНС України у Херсонській області

з/п

Адреса

Телефон

E-mail

1.

м. Херсон: вул. Молодіжна,6.

(0552) 45-42-03

к[email protected]

2.

м. Нова Каховка:

вул. Першотравнева, 3

(05549) 7-23-18

17dprch.ks@mns.gov.ua

13. Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік

14. План заходів державного нагляду щодо об`єктів органів влади та негосподарюючих суб`єктів на 1 квартал 2018 року.

15. План заходів державного нагляду щодо об`єктів органів влади та негосподарюючих суб`єктів на 2 квартал 2018 року.

 

    Твіт